FIZETÉSI FORGALOM (SWIFT, ZSIRO, IG2, SEPA)

ViberDesk Pro

Kapcsolódás
a VIBER rendszerhez
A magyar bankrendszerben mérföldkövet jelentett a VIBER nevű valós idejű bruttó elszámolási rendszer bevezetése.
A magyar bankrendszerben mérföldkövet jelentett a VIBER nevű valós idejű bruttó elszámolási rendszer bevezetése. Használatával olyan eszköz jelent meg, ami gyorsítja a pénzátutalást, és az Európai Közösség által támasztott technikai követelmények közül megint egy újabbnak eleget tudott tenni a gazdaság. A VIBER rendszerre vonatkozóan az a döntés született, hogy a kétszintű bankrendszerben az MNB és a bankok között az átutalások a SWIFT szolgáltatásaira épüljenek. Ez két dolgot jelent: egyrészt azt, hogy a tranzakciókat a SWIFT standard üzenetei írják, másrészt pedig hogy az információtovábbítást a SWIFT adatátviteli hálózata végzi. 

A rendszer valós idejű, azaz az átutalásokat a VIBER rendszer a nyitási és zárási időpontok között folyamatosan elemzi és teljesíti. A rendszer alapvető feladata többek között a likviditásvizsgálat. 
Emiatt a bankban a VIBER rendszer szolgáltatásaival közvetlen módon a Treasury területen, valamint a hozzá tartozó Back office területen találkoznak a felhasználók. Az ott dolgozóknak pontosan kell követniük a VIBER rendszeren keresztül beérkező jóváírásokat, valamint meghatározni azt, hogy a bankból kimenő terhelések adott pillanatban teljesíthetők-e. 

A VIBER szolgáltatásait leíró SWIFT üzenetek precízen definiálják a használati módokat, de az üzeneteknek közvetlenül a SWIFT kapcsolati rendszeren keresztül történő felvitele nehézkes, időigényes és sok hibát rejtő feladat volna. 

Természetesen, ugyanez érvényes a Viber felé elküldött, lekérdezésekre érkező válaszokra is, hisz ezek nagyobbik része is szabad formátumú üzenetként érkezik. A ViberDesk Pro alkalmazás lehetővé teszi, hogy a felhasználók a tranzakciók tartalmi részére koncentrálhassanak, és a szükséges utasításokat, információkéréseket minél egyszerűbben, gyorsabban és tömörebben fogalmazhassák meg. 

A Viber-üzemidőn belül különösen fontos a bankok, illetve az ezért felelős munkatársak számára, hogy minden pillanatban aktuális képet kaphassanak az MNB-nél vezetett számlájuk aktuális egyenlegéről. Ebben nyújt segítséget a ViberDesk Pro, amely az éppen aktuális egyenleg, illetve mozgások megmutatásával segíti a számla likviditásáért felelős banki munkatárs munkáját.
A ViberDesk Pro elhelyezkedését a Viber rendszerben a következő ábrán láthatjuk. 
 • Text Hover
A ViberDesk Pro szolgáltatásai 
Üzenetkezelés
 • Bankközi átutalások, ügyfélmegbízások: a ViberDesk Pro továbbítja a számlavezető rendszer felől érkező ügyfél- és bankközi megbízásokat a VIBER felé, illetve a VIBER felől érkező ügyfél- és bankközi megbízásokat a számlavezető rendszer felé. Továbbá lehetőséget biztosít az MT202/MT103 típusú üzenetek kézi rögzítésére, ellenőrzésére és elküldésére is. A ViberDesk Pro fogadja a MT012/MT019-es üzeneteket és hozzárendeli a megfelelő kiküldött üzenethez.
 • Üzenetváltás a CAS központtal: a ViberDesk Pro képes a CAS állapotának lekérdezése, illetve az MNB-nél vezetett számla napközbeni egyenleg lekérdezésére strukturált MT298-as üzenetek segítségével.
 • Kapcsolódási lehetőség a bank rendszereihez: különféle zsíró- és SWIFT-formátumok használata.
 • Az értéknapos tranzakciók kezelése.
 • Várható terhelések, jóváírások kezelése: a várható tételeket kézzel is rögzíthetjük, a ViberDesk Pro automatikusan egyezteti a beérkezett terhelésekkel, illetve jóváírásokkal.
 • Tételek megmutatása különböző szempontok szerint.
 • Adatkapcsolat a bank SWIFT rendszeréhez (TurboSwift, ST400, Alliance).

A nap nyitásakor és zárásakor szükséges tevékenységek elvégzése
 • VIBER-központ nyitó üzenetének feldolgozása,
 • a napzáráskor küldött kivonat-üzenet tételeinek automatikus egyeztetése a banki tranzakciókkal,
 • archiválás, naplózás.

Likviditáskezelés
 • üzemidőn belüli folyamatos likviditásfigyelés,
 • a tételek követése a VIBER rendszerben, azok törlése, üzenetprioritások megváltoztatása, az MT298 üzenettípus almezőinek kezelése,
 • várható és beérkezett tételek egyeztetése,
 • egyeztetés a VIBER-központtal (a VIBER/CAS állapota).

Egyéb funkciók
 • törzsadatok (pénzintézetek, banki ügyfelek, zsíró hitelesítő tábla) nyilvántartása, kezelése,
 • felhasználók és tevékenységeik azonosítása, jogosultságok beállítása és ellenőrzése,
 • rögzítő, ellenőrző, likviditáskezelő és operátori jogosultság.

Illesztések 
Jelenleg a ViberDesk Pro a bank számlavezető rendszerével (pl.: Symbols, BOSS stb.) a kétirányú kapcsolatot fájltranszfer segítségével vagy MQSeries-en (IBM WebSphere) keresztül valósítja meg. Támogatja a szabványos zsíró-, illetve SWIFT-formátumú fájlokkal történő kommunikációt.
A bank SWIFT-kapcsolati rendszerével szabványos SWIFT-formátumú fájlokon keresztül kommunikál a rendszer. A szabványos formátum miatt az összes nagyobb rendszerhez (pl.: TurboSwift, SWIFT Alliance, Mynth (MERVA) stb.) illeszthető a ViberDesk Pro.

Technikai kérdések
 • a ViberDesk Pro rendszer és a kapcsolódó banki rendszerek a SWIFT-szabvány szerint kommunikálhatnak egymással;
 • MS SQL Server adatbázis-kezelő használata,
 • többfelhasználós működési környezet a Windows 2000, XP, Vista vagy Windows 7 operációs rendszer alatt.