EGYÉB RENDSZEREK

Nostro Calculator

Az alkalmazás legfőbb célja, hogy segítse a bank nosztró számláinak likviditásáért felelős kollégáinak munkáját úgy, hogy a beérkezett és rögzített adatok (SWIFT-üzenetek), valamint a program által elvégzett egyeztetések és egyenlegszámítások alapján az üzleti nap folyamán akár több alkalommal is döntést tudjanak hozni az egyes nosztró számlák vonatkozásában elvégzendő műveletekről. Az alkalmazás a teljesült mozgások mellett bármilyen T+n értéknapra a várt jóváírásokat, terheléseket is nyilvántartja. A teljesüléskor a várt mozgások ténylegesnek minősülnek, a nem-teljesültek pedig folyamatosan megnézhetők.

A Nostro Calculator beillesztése a banki folyamatokba
A Nostro Calculator a banki rendszerek közül kizárólag a SWIFT-kapcsolati rendszerrel (Swift Alliance, TurboSwift, BOX for Swift stb.) van kapcsolatban.
Innen megkapja a likviditás számításához szükséges SWIFT-üzeneteket, illetve - igény esetén - oda továbbítja a likviditás-elemzés alapján szükségessé váló banki tranzakciókat tartalmazó SWIFT-üzeneteket. Éppen ezért a A Nostro Calculator bevezetése nem igényel illesztési feladatokat, ez megoldható a SWIFT-kapcsolati rendszer megfelelő paraméterezésével.
A Nostro Calculator szolgáltatásai
Likviditáskezelés
A likviditáskezelés szempontjából a következő funkciók szerepelnek a programban: 
 1. A számlák értéknapos pozíciójának megjelenítése T napra és bármilyen későbbi értéknapra az adott pillanatban rendelkezésre álló adatokkal.
 2. Az operatív (várt, de még nem teljesült) és a tényleges egyenlegek elkülönítése.
 • Text Hover
 • Text Hover
A nosztró számlák lehető legpontosabb értéknapos egyenlegének (operatív egyenleg) megállapítása a következők alapelvek szerint történik:

 • A rendszer a számlavezető bank által megküldött, T-1 napra vonatkozó kivonatból indul ki, és azt módosítja a kivonaton szereplő és a rendszerben már meglévő olyan tényleges tételekkel, amelyeknek értéknapja nagyobb, mint T-1. Az így számított egyenleg lesz az ún. T napi operatív nyitó egyenleg.
 • Lehetőség van tételek kézzel történő rögzítésére is, hiszen a rendszer bevezetésekor előfordulhatnak olyan előre értéknapozott tételek, melynek kivonatai nem kerültek beolvasásra vagy olyan értéknapos tételek, amelyek még nem kerültek rá a kivonatra.
 • A rendszer az egyenleg számítása szempontjából megkülönböztet ún. tényleges és lehetséges tételeket. Tényleges tételnek tekintjük a kivonaton szereplő tételeket, valamint a tranzakciókat. Az összes többi tétel ún. lehetséges tételként szerepel a rendszerben.
 • A T nap végére számított ún. operatív egyenleg számítása a következő:
 • T napi operatív nyitó egyenleg + T napi tényleges tételek + T napi lehetséges, nem egyeztetett tételek.
 • Az egyenleg számításánál az adott értéknapra érkező üzenetek csökkenteni, illetve növelni tudják az egyenleget

Döntéstámogatás a napközbeni/napvégi egyenleg-optimalizáláshoz, azaz a rendszer segíti a számlák közötti átvezetésre szolgáló SWIFT-üzenetek előállítását. Az egyenlegek optimalizálásakor a számlákhoz beállított minimális egyenleg lesz figyelembe véve, így elkerülhető a számlák egyenlegének limit alá csökkenése. Az optimalizálás által megajánlott átvezetések természetesen manuálisan felülbírálhatóak.

Egyeztetési funkciók

Bár a Nostro Calculator nem egy egyeztető (rekonsziliáló) rendszer, és nem is célja, hogy azzá váljon, mégis elkerülhetetlen a likviditáskezelés szempontjából a lehetséges tételek közül kiszűrni azokat, amelyek már a ténylegesek között szerepelnek (egyeztetés), vagy amelyek ugyanarra az ügyletre vonatkoznak, és így kétszer kerülnének be az egyenlegszámításba (duplikátumszűrés). A Nostro Calculator kétféle lehetőséget kínál az ún. egyeztetésre. Az automatikus és a kézi egyeztetéseket.

Az automatikus egyeztetés alapelve, hogy 1-1-es párokat képez. Az egyeztetésnél az egyeztetési szempontok: referencia-azonosító, összeg és értéknap. Összeg esetében paraméterezhetően eltérés is megengedett.

A rendszer automatikusan egyezteti a beérkezett kivonatok (MT950, MT900/MT910) tételeit a lehetséges tételekkel, azaz megpróbál párokat létrehozni. Ha egy lehetséges tétel párosításra került, a továbbiakban nem számít bele az egyenlegbe.
Lehetséges tétel beérkezésekor pedig először tényleges tételpárt keres, ha ez nem sikerül, akkor a lehetséges tételek között próbál párt találni neki, akár oly módon, hogy egy, kézzel már rögzített üzenet érkezett be, akár oly módon, hogy ez az üzenet egy már a rendszerben lévő, ugyanerre a tranzakcióra vonatkozó másik típusú SWIFT-üzenet (MT103-MT202, MT3xx-MT202, MT4xx-MT202 v. MT7xx-MT202). Ebben az esetben a tételt ún. €žduplikált" státusszal kerül be az adatbázisba, és a rendszer nem veszi figyelembe az egyenleg számításakor.

Kézi egyeztetés n-m-es relációk képzését jelenti, ahol a lehetséges és még nem egyeztetett tételek egyeztetése történik a kivonaton szereplő vagy MT900/MT910 formájában érkező és még nem egyeztetett tételekkel. A kézi egyeztetés után a tétel többet nem számít bele az egyenlegbe.
 • Text Hover
Duplikátumok kiszűrésére is mód nyílik a rendszerben, ahol a döntés alapvetően a felhasználóra van bízva. Ha a felhasználó valamely tételről úgy gondolja, hogy ezt a tranzakciót két SWIFT-üzenet is tartalmazza, ebben az esetben az egyik tétel státuszát duplikáltra állítja, és innentől kezdve a tétel nem számít bele az egyenlegbe.
SWIFT-üzenetek kezelése

 • A Nostro Calculator az összes, a nosztró számlák likviditáskezelésének szempontjából fontos üzenetet kezeli (MT103, MT200, MT300, MT305, MT306, MT320, MT341, MT362, MT450, MT400, MT752, MT900, MT910, MT940, MT950).
 • A SWIFT-kapcsolatot biztosító rendszerből átvett, a bank, a partnerbank vagy a nosztrószámla-vezető bank által küldött üzenetek automatikus beolvasása.
 • A támogatott üzenetek kézi rögzítésének lehetősége
 • Az importált, de a likviditáskezelés szempontjából hiányosnak értékelt tételek kiegészíthetősége
 • Széles körű szűrési lehetőség a tételek megmutatásakor
Egyéb funkciók

 • Számlák nyilvántartása
 • Devizák rögzíthetősége
 • Banki napok (és szünnapok) kezelése
 • Cut-off time és ehhez kapcsolódó üzenetküldés/értesítés-beállítás
 • Kivonatok tételes megmutatása
 • Felhasználók és tevékenységeik azonosítása (naplózás), (devizánkénti) jogosultságok beállítása és ellenőrzése.
 • A tételek teljes történetének visszakereshetősége.
A Nostro Calculator előnyei

 • Könnyen és gyorsan, minimális banki erőforrás ráfordításával bevezethető
 • A nosztró számlák likviditáskezeléséhez szükséges összes információ egyetlen alkalmazásban megtalálható
 • A bevezetés költségei (ROI) már az első évben megtérülnek
Technikai jellemzők

 • A Nostro Calculator a szabványos SWIFT-üzeneteket fájl szinten vagy MQSeries-en keresztül tudja fogadni a SWIFT-terminál felől.
 • MSSQL Server adatbázis-kezelő használata ODBC-kapcsolattal. (Az optimális technikai megoldás kiválasztásakor figyelembe vettük a várható felhasználók számát is.)
 • Többfelhasználós működési környezet a Windows NT, 2000, XP vagy Vista operációs rendszer alatt.